51
   Wednesday
   60 / 43
   Thursday
   63 / 37
   Friday
   56 / 33